مشهد - بین هاشمیه 1 و 3 - ساختمان انفورماتیک وانا
شنبه تا پنجشنبه - 08:30 الی 17:00

اینترنت پرسرعت

خانه - اینترنت پرسرعت

برای سفارش سرویس ها و مشاوره رایگان تماس بگیرید

 • IP استاتیک 12 ماهه- پارس آنلاین
  654,000 ریال
 • IP استاتیک 6 ماهه- پارس آنلاین
  327,000 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 100G
  1,442,288 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 50G
  788,288 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 30G
  526,688 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 20G
  369,728 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 10G
  212,768 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 1G
  26,160 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 3G
  78,480 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 5G
  116,848 ریال
 • افزایش حجم پارس آنلاین-20%- Onebill- 7G
  155,216 ریال
 • انرژی یک هفته- 5 گیگابایت – onebill- 5G
  59,000 ریال
 • انرژی یک هفته- 5 گیگابایت – onebill- 5G
  65,500 ریال
 • انرژی یک هفته- 10 گیگابایت – onebill- 10G
  148,000 ریال
 • انرژی یک هفته- 10 گیگابایت – onebill- 10G
  164,000 ریال
 • TAD-Glbl-2G
  43,600 ریال
 • انتقال اکانت (جابجایی خط) – پارس آنلاین
  130,800 ریال
 • POS-3072-3M-180G-P02-ثبت نام اولیه- نصب رایگان – پارس آنلاین- 360G
  609,310 ریال
 • POS-2048-6M-240G-N02-بدون ترافیک هدیه- 480G
  1,684,050 ریال
 • POS-3072-6M-360G-N02-بدون ترافیک هدیه- 720G
  2,305,350 ریال
 • POS-4096-6M-480G-N02-بدون ترافیک هدیه- 960G
  2,616,000 ریال
 • POS-3072-3M-180G-N02-بدون ترافیک هدیه- 360G
  1,275,300 ریال
 • POS-4096-1M-200G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  948,300 ریال
 • POS-4096-3M-600G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  2,419,800 ریال
 • POS-4096-6M-1200G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  4,479,900 ریال
 • POS-4096-12M-2400G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  8,371,200 ریال
 • POS-8192-1M-300G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  1,100,900 ریال
 • POS-8192-3M-900G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  3,041,100 ریال
 • POS-8192-6M-1800G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  5,660,370 ریال
 • POS-8192-12M-3600G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  10,607,880 ریال
 • POS-16384-1M-500G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  1,602,300 ریال
 • POS-16384-3M-1500G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  4,545,300 ریال
 • POS-16384-6M-3000G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  8,518,350 ریال
 • POS-16384-12M-6000G-N02-ایجاد اولیه-باترافیک هدیه
  16,023,000 ریال
 • PQS-4096-1M-200G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  1,057,300 ریال
 • POS-2048-1M-40G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 80G
  272,500 ریال
 • POS-2048-3M-120G-N02 -بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 240G
  817,500 ریال
 • POS-2048-6M-240G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 480G
  1,553,250 ریال
 • POS-2048-12M-480G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 960G
  2,943,000 ریال
 • POS-3072-1M-60G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 120G
  381,500 ریال
 • POS-3072-3M-180G-N02 – بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 360G
  1,144,500 ریال
 • POS-3072-6M-360G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 720G
  2,174,550 ریال
 • POS-3072-12M-720G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 1440G
  4,120,200 ریال
 • POS-4096-1M-80G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 160G
  436,000 ریال
 • POS-4096-3M-240G-N02 -بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 480G
  1,308,000 ریال
 • POS-4096-6M-480G-N02-بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 960G
  2,485,200 ریال
 • POS-4096-12M-960G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 1920G
  4,708,800 ریال
 • POS-8192-1M-150G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 300G
  545,000 ریال
 • POS-8192-12M-1800G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 3600G
  5,886,000 ریال
 • POS-16384-1M-275G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 550G
  872,000 ریال
 • POS-16384-3M-825G-N02 – بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 1650G
  2,616,000 ریال
 • POS-16384-6M-1650G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 3300G
  4,970,400 ریال
 • POS-16384-12M-3300G-N02- بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 6600G
  9,417,600 ریال
 • POS-3072-6M-360G-P02-ثبت نام اولیه – نصب رایگان -پارس آنلاین- 720G
  1,099,810 ریال
 • رانژه پارس آنلاین 3
  130,800 ریال
 • IP استاتیک 3 ماهه -پارس آنلاین
  163,500 ریال
 • TAD-Glbl-7G
  146,060 ریال
 • TAD-Glbl-30G
  568,980 ریال
 • TAD-Glbl-10G
  204,920 ریال
 • PNS-2048-6M-12G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  366,240 ریال
 • POS-512-1M-8G-N02-بدون ترافیک هدیه- 16G
  267,050 ریال
 • POS-1024-1M-12G-N02-بدون ترافیک هدیه- 24G
  348,800 ریال
 • TAD-Glbl-2G-20%OFF
  34,880 ریال
 • TAD-Glbl-7G- 20%OFF
  116,848 ریال
 • TAD-Glbl-10G- 20%OFF
  163,936 ریال
 • TAD-Glbl-30G- 20%OFF
  455,184 ریال
 • TAD-Glbl-50G- 20%OFF
  697,600 ریال
 • TAD-Glbl-7G-N01- 20%OFF
  116,848 ریال
 • TAD-Glbl-10G-N01- 20%OFF
  163,936 ریال
 • TAD-Glbl-30G-N01- 20%OFF
  455,184 ریال
 • TAD-Glbl-50G-N01- 20%OFF
  697,600 ریال
 • TAD-Glbl-100G-N01- 20%OFF
  1,264,400 ریال
 • TAD-Glbl-200G-N01- 20%OFF
  2,267,200 ریال
 • TAD-Glbl-1000G-N01- 20%OFF
  6,104,000 ریال
 • PNS-2048-3M-18G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  381,500 ریال
 • PNS-1024-3M-18G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  348,800 ریال
 • PNS-2048-3M-60G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  754,280 ریال
 • POS-3072-3M-180G-C01 -پروموشن کنسلی(غیر حجمی)-تمدیدی
  801,150 ریال
 • POS-4096-3M-240G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  915,600 ریال
 • POS-16384-3M-825G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  1,831,200 ریال
 • PNS-2048-6M-36G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  582,496 ریال
 • PNS-2048-6M-120G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  1,139,704 ریال
 • POS-3072-6M-360G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  1,413,458 ریال
 • POS-4096-6M-480G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  1,615,380 ریال
 • POS-8192-6M-900G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  2,019,225 ریال
 • POS-16384-6M-1650G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  3,230,760 ریال
 • PNS-2048-12M-24G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  640,920 ریال
 • PNS-1024-12M-72G-C01 -پروموشن کنسلی(حجمی)-تمدیدی
  882,791 ریال
 • POS-3072-12M-720G-C01 -پروموشن کنسلی (غیر حجمی)-تمدیدی
  2,472,120 ریال
 • PMS-2048-12M-480G-N02-طرح تشویقی(تمدیدی)- 960G
  3,597,000 ریال
 • PMS-3072-12M-720G-N02-طرح تشویقی(تمدیدی)- 1440G
  4,774,200 ریال
 • PMS-4096-12M-960G-N02-طرح تشویقی(تمدیدی)- 1920G
  5,362,800 ریال
 • PMS-8192-12M-1800G-N02-طرح تشویقی(تمدیدی)- 3600G
  6,540,000 ریال
 • PMS-16384-12M-3300G-N02-طرح تشویقی(تمدیدی)- 6600G
  10,071,600 ریال
 • POS-512-1M-8G-N02-بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 16G
  136,250 ریال
 • POS-1024-1M-12G-N02-بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 24G
  218,000 ریال
 • POS-8192-3M-450G-N02-بدون ترافیک هدیه- 900G
  1,765,800 ریال
 • POS-8192-3M-450G-N02-بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 900G
  1,635,000 ریال
 • POS-16384-3M-825G-N02-بدون ترافیک هدیه- 1650G
  2,746,800 ریال
 • POS-8192-6M-900G-N02-بدون ترافیک هدیه- 1800G
  3,237,300 ریال
 • POS-8192-6M-900G-N02-بدون ترافیک هدیه(تمدیدی)- 1800G
  3,106,500 ریال
 • POS-16384-6M-1650G-N02-بدون ترافیک هدیه- 3300G
  5,101,200 ریال
 • POS-2048-12M-480G-N02-بدون ترافیک هدیه- 960G
  3,073,800 ریال
 • POS-3072-12M-720G-N02-بدون ترافیک هدیه- 1440G
  4,251,000 ریال
 • POS-4096-12M-960G-N02-بدون ترافیک هدیه- 1920G
  4,839,600 ریال
 • POS-8192-12M-1800G-N02-بدون ترافیک هدیه- 3600G
  6,016,800 ریال
 • POS-16384-12M-3300G-N02-بدون ترافیک هدیه- 6600G
  9,548,400 ریال
 • POS-8192-1M-150G-N02-بدون ترافیک هدیه- 300G
  675,800 ریال
 • POS-2048-1M-40G-N02-بدون ترافیک هدیه- 80G
  403,300 ریال
 • POS-16384-1M-275G-N02-بدون ترافیک هدیه- 550G
  1,002,800 ریال
 • POS-4096-3M-240G-N02-بدون ترافیک هدیه- 480G
  1,438,800 ریال
 • POS-4096-1M-200G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  817,500 ریال
 • POS-3072-1M-60G-N02-بدون ترافیک هدیه- 120G
  512,300 ریال
 • POS-4096-1M-80G-N02-بدون ترافیک هدیه- 160G
  566,800 ریال
 • POS-8192-1M-300G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  970,100 ریال
 • POS-16384-1M-500G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  1,471,500 ریال
 • POS-2048-3M-120G-N02-بدون ترافیک هدیه- 240G
  948,300 ریال
 • PMS-2048-12M-480G-N02-طرح تشویقی- 960G
  3,727,800 ریال
 • PMS-3072-12M-720G-N02-طرح تشویقی- 1440G
  4,905,000 ریال
 • PMS-8192-12M-1800G-N02-طرح تشویقی- 3600G
  6,670,800 ریال
 • PMS-16384-12M-3300G-N02-طرح تشویقی- 6600G
  10,202,400 ریال
 • PMS-4096-12M-960G-N02-طرح تشویقی- 1920G
  5,493,600 ریال
 • POS-4096-3M-600G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  2,289,000 ریال
 • POS-8192-3M-900G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  2,910,300 ریال
 • POS-16384-3M-1500G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  4,414,500 ریال
 • POS-4096-6M-1200G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  4,349,100 ریال
 • POS-8192-6M-1800G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  5,529,570 ریال
 • POS-16384-6M-3000G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  8,387,550 ریال
 • POS-4096-12M-2400G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  8,240,400 ریال
 • POS-8192-12M-3600G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  10,477,080 ریال
 • POS-16384-12M-6000G-N02-تمدیدی-باترافیک هدیه
  15,892,200 ریال
 • PQS-4096-1M-200G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  926,500 ریال
 • PQS-8192-1M-300G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  1,209,900 ریال
 • PQS-8192-1M-300G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  1,079,100 ریال
 • PQS-16384-1M-500G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  1,711,300 ریال
 • PQS-16384-1M-500G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  1,580,500 ریال
 • PQS-4096-3M-600G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  2,746,800 ریال
 • PQS-4096-3M-600G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  2,616,000 ریال
 • PQS-8192-3M-900G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  3,368,100 ریال
 • PQS-8192-3M-900G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  3,237,300 ریال
 • PQS-16384-3M-1500G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  4,872,300 ریال
 • PQS-16384-3M-1500G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  4,741,500 ریال
 • PQS-4096-6M-1200G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  5,133,900 ریال
 • PQS-4096-6M-1200G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  5,003,100 ریال
 • PQS-8192-6M-1800G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  6,314,370 ریال
 • PQS-8192-6M-1800G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  6,183,570 ریال
 • PQS-16384-6M-3000G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  9,172,350 ریال
 • PQS-16384-6M-3000G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  9,041,550 ریال
 • PQS-4096-12M-2400G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  9,679,200 ریال
 • PQS-4096-12M-2400G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  9,548,400 ریال
 • PQS-8192-12M-3600G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  11,915,880 ریال
 • PQS-8192-12M-3600G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  11,785,080 ریال
 • PQS-16384-12M-6000G-N02-ویژه گیم(ایجاد اولیه)
  17,331,000 ریال
 • PQS-16384-12M-6000G-N02-ویژه گیم(تمدیدی)
  17,200,200 ریال
 • TAD-Glbl-200G-N01-پارس آنلاین(غیر حجمی)
  2,834,000 ریال
 • TAD-Glbl-1000G-N01 -پارس آنلاین(غیر حجمی)
  7,630,000 ریال
 • TAD-Glbl-50G
  872,000 ریال
 • BLS-ENERGY-7D-20G-N01-انرژی یک هفته 20 گیگابایت
  218,000 ریال
 • BLS-ENERGY-1D-65G-N01-انرژی یک روزه 65 گیگابایت
  109,000 ریال
 • BLS-WEEKEND-2D-5G-N01-انرژی آخر هفته دو روزه 5 گیگابایت
  65,400 ریال
 • BLS-WEEKEND-2D-15G-N01-انرژی آخر هفته دو روزه 15 گیگابایت
  147,150 ریال
 • BDS-FT-1M-14G-N01-انرژی 14 گیگابایت یکماهه از ساعت 8 تا 10 صبح
  21,800 ریال
 • BLS-IRAN-1M-100L-N01-انرژی ایران یکماهه 100 گیگابایت
  218,000 ریال
 • فرصت فروش-پارس آنلاین
  1 ریال
 • فرصت فروش-آسیاتک
  1 ریال
 • فرصت فروش-پیشگامان
  1 ریال
 • فرصت فروش-فن آوا
  1 ریال
 • فرصت فروش-ایرانسل
  1 ریال
 • فرصت فروش-مخابرات
  1 ریال
 • BLS-8Mbps-3D-N01-افزایش سرعت-سه روزه
  43,600 ریال
 • Onebill-بسته اشتراک play-یک ماهه
  147,150 ریال
 • PMS-512-1M-8G-N02-تمدیدی
  190,750 ریال
 • PMS-1024-1M-12G-N02-تمدیدی
  272,500 ریال
 • PMS-2048-1M-40G-N02-تمدیدی
  327,000 ریال
 • PMS-2048-3M-120G-N02-تمدیدی
  981,000 ریال
 • PMS-2048-6M-240G-N02-تمدیدی
  1,880,250 ریال
 • PMS-3072-1M-60G-N02-تمدیدی
  436,000 ریال
 • PMS-3072-3M-180G-N02-تمدیدی
  1,308,000 ریال
 • PMS-3072-6M-360G-N02-تمدیدی
  2,501,550 ریال
 • PMS-4096-1M-80G-N02-تمدیدی
  490,500 ریال
 • PMS-4096-3M-240G-N02-تمدیدی
  1,471,500 ریال
 • PMS-4096-6M-480G-N02-تمدیدی
  2,812,200 ریال
 • PMS-8192-1M-150G-N02-تمدیدی
  599,500 ریال
 • PMS-8192-3M-450G-N02-تمدیدی
  1,798,500 ریال
 • PMS-8192-6M-900G-N02-تمدیدی
  3,433,500 ریال
 • PMS-16384-1M-275G-N02-تمدیدی
  926,500 ریال
 • PMS-16384-3M-825G-N02-تمدیدی
  2,779,500 ریال
 • PMS-16384-6M-1650G-N02-تمدیدی
  5,297,400 ریال
 • PMS-512-1M-8G-N02-اولیه
  321,550 ریال
 • PMS-1024-1M-12G-N02- اولیه
  403,300 ریال
 • PMS-2048-1M-40G-N02-ایجاد اولیه
  457,800 ریال
 • PMS-2048-3M-120G-N02-ایجاد اولیه
  1,111,800 ریال
 • PMS-2048-6M-240G-N02-ایجاد اولیه
  2,011,050 ریال
 • PMS-3072-1M-60G-N02-ایجاد اولیه
  566,800 ریال
 • PMS-3072-3M-180G-N02-ایجاد اولیه
  1,438,800 ریال
 • PMS-3072-6M-360G-N02-ایجاد اولیه
  2,632,350 ریال
 • PMS-4096-1M-80G-N02-ایجاد اولیه
  621,300 ریال
 • PMS-4096-3M-240G-N02-ایجاداولیه
  1,602,300 ریال
 • PMS-4096-6M-480G-N02-ایجاد اولیه
  2,943,000 ریال
 • PMS-8192-1M-150G-N02-ایجاد اولیه
  730,300 ریال
 • PMS-8192-3M-450G-N02-ایجاد اولیه
  1,929,300 ریال
 • PMS-8192-6M-900G-N02-ایجاداولیه
  3,564,300 ریال
 • PMS-16384-1M-275G-N02-ایجاد اولیه
  1,057,300 ریال
 • PMS-16384-3M-825G-N02-ایجاد اولیه
  2,910,300 ریال
 • PMS-16384-6M-1650G-N02-ایجاد اولیه
  5,428,200 ریال
 • PMS-2048-15M-480G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  3,597,000 ریال
 • POS-3072-15M-720G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  4,120,200 ریال
 • POS-4096-15M-960G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  4,708,800 ریال
 • POS-8192-15M-1800G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  5,886,000 ریال
 • POS-16384-15M-3300G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  9,417,600 ریال
 • POS-4096-15M-2400G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  8,240,400 ریال
 • POS-8192-15M-3600G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  10,477,080 ریال
 • POS-16384-15M-6000G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  15,892,200 ریال
 • POS-2048-15M-480G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  2,943,000 ریال
 • PMS-3072-15M-720G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  4,774,200 ریال
 • PMS-4096-15M-960G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  5,362,800 ریال
 • PMS-8192-15M-1800G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  6,540,000 ریال
 • PMS-16384-15M-3300G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  10,071,600 ریال
 • PQS-4096-15M-2400G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  9,548,400 ریال
 • PQS-8192-15M-3600G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  11,785,080 ریال
 • PQS-16384-15M-6000G-N01-ماه 12+ 3 ماه هدیه-تمدیدی
  17,200,200 ریال
 • POS-8192-3M-450G-P01-ثبت نام اولیه-نصب رایگان
  752,100 ریال
 • POS-8192-6M-900G-P01-ثبت نام اولیه-نصب رایگان
  1,297,100 ریال
 • Onebill-بسته اشتراک play-سه ماهه
  224,540 ریال
 • Onebill-بسته اشتراک play-شش ماهه
  329,725 ریال
 • Onebill-بسته اشتراک play-یکساله
  539,550 ریال
 • پروموشن شش بسته 300 گیگا بایتی ترافیک-140 گیگ هدیه-قابل انتقال
  5,232,000 ریال
 • 2 مگابیت | 96 گیگ بین الملل معادل 288 گیگ داخلی | 3 ماهه -پیشگامان-ایجاد اولیه
  948,300 ریال
 • ترافیک 1 گیگ -پیشگامان
  21,800 ریال
 • بسته 2 گیگ -پیشگامان
  43,600 ریال
 • بسته 5 گیگ -پیشگامان
  109,000 ریال
 • بسته10 گیگ -پیشگامان
  218,000 ریال
 • بسته 20 گیگ -پیشگامان
  436,000 ریال
 • بسته 50 گیگ -پیشگامان
  970,100 ریال
 • بسته 100 گیگ -پیشگامان
  1,744,000 ریال
 • IP استاتیک 1 ماهه-پیشگامان
  54,500 ریال
 • 15درصد تخفیف 8 مگابیت | 600 گیگ بین الملل معادل 1800 گیگ داخلی |3ماهه همراه با 2250 گیگ شبانه ( بالا بودن کیفیت خط)-تمدیدی
  1,389,750 ریال
 • با 15 درصد تخفیف 8 مگابیت | 3500 گیگ بین الملل معادل 10500 گیگ داخلی | 12 ماهه همراه با 9000 گیگ ترافیک شبانه (کیفیت بالا) -تمدیدی
  5,559,000 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 4 مگابیت | 80 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی | 1 ماهه همراه با 500 گیگ ترافیک شبانه-تمدیدی
  414,200 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 4 مگابیت | 240 گیگ بین الملل معادل 720 گیگ داخلی | 3 ماهه همراه با 1500 گیگ ترافیک شبانه-تمدیدی
  1,242,600 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 4 مگابیت | 480 گیگ بین الملل معادل 1440 گیگ داخلی | 6 ماهه همراه با 3000 گیگ ترافیک شبانه-تمدیدی
  2,485,200 ریال
 • با 10 درصد تخفیف 4 مگابیت | 960 گیگ بین الملل معادل 2880 گیگ داخلی | 12 ماهه همراه با 6000 گیگ ترافیک شبانه-تمدیدی
  4,708,800 ریال
 • 16 مگابیت | 1000 گیگ بین الملل معادل 3000 گیگ داخلی | 1 ماهه همراه با 1000 گیگ ترافیک شبانه (در صورت بالا بودن کیفیت خط)-تمدیدی
  872,000 ریال
 • 16 مگابیت | 3000 گیگ بین الملل معادل 9000 گیگ داخلی | 3 ماهه همراه با 3000 گیگ ترافیک شبانه (در صورت بالا بودن کیفیت خط)-تمدیدی
  2,616,000 ریال
 • با 10 درصد تخفیف 16 مگابیت | 12000 گیگ بین الملل معادل 36000 گیگ داخلی | 12 ماهه همراه با 12000 گیگ ترافیک شبانه (کیفیت خط)-تمدیدی
  9,417,600 ریال
 • 2 مگابیت | 96 گیگ بین الملل معادل 288 گیگ داخلی | 3 ماهه-تمدیدی
  817,500 ریال
 • با 15 درصد تخفیف 8 مگابیت | 200 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی | 1 ماهه همراه با 750 گیگ ترافیک شبانه (کیفیت خط)-تمدیدی
  463,250 ریال
 • با 15 درصد تخفیف 8 مگابیت | 200 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی | 1ماهه همراه با 750 گیگ ترافیک شبانه (کیفیت خط بالا)-ایجاد اولیه
  594,050 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 4 مگابیت | 80 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی | 1 ماهه همراه با 500 گیگ ترافیک شبانه-ایجاد اولیه
  545,000 ریال
 • 16 مگابیت | 1000 گیگ بین الملل معادل 3000 گیگ داخلی | 1 ماهه همراه با 1000 گیگ ترافیک شبانه (درصورت بالا بودن کیفیت خط)-ایجاد اولیه
  1,002,800 ریال
 • 15درصد تخفیف 8 مگابیت | 600 گیگ بین الملل معادل 1800گیگ داخلی | 3ماهه همراه با 2250 گیگ ترافیک شبانه (بالا بودن کیفیت)-ایجاد اولیه
  1,520,550 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 4 مگابیت | 240 گیگ بین الملل معادل 720 گیگ داخلی | 3 ماهه همراه با 1500 گیگ ترافیک شبانه-ایجاد اولیه
  1,373,400 ریال
 • 16 مگابیت | 3000 گیگ بین الملل معادل 9000 گیگ داخلی | 3 ماهه همراه با 3000 گیگ ترافیک شبانه ( کیفیت خط)-ایجاد اولیه
  2,746,800 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 4 مگابیت | 480 گیگ بین الملل معادل 1440 گیگ داخلی | 6 ماهه همراه با 3000 گیگ ترافیک شبانه-ایجاد اولیه
  2,616,000 ریال
 • 15 درصد تخفیف 8 مگابیت | 3500 گیگ بین الملل معادل 10500 گیگ داخلی | 12 ماهه همراه با 9000 گیگ ترافیک شبانه ( کیفیت خط)-ایجاد اولیه
  5,689,800 ریال
 • با 10 درصد تخفیف 4 مگابیت | 960 گیگ بین الملل معادل 2880 گیگ داخلی | 12 ماهه همراه با 6000 گیگ ترافیک شبانه-ایجاد اولیه
  4,839,600 ریال
 • 10 درصد تخفیف 16 مگابیت | 12000 گیگ بین الملل معادل 36000 گیگ داخلی | 12 ماهه همراه با 12000گیگ ترافیک شبانه(کیفیت خط)-ایجاد اولیه
  9,548,400 ریال
 • پیشگامان-100گیگ-2ماهه-رایگان-ثبت نام اولیه
  1 ریال
 • جت گام بهاری| یک روز| 3گیگابایت(خرید از چهارشنبه تا جمعه)
  152,280 ریال
 • جت گام بهاری| یک روز| 7گیگابایت(خرید از چهارشنبه تا جمعه)
  19,587 ریال
 • جت گام بهاری|10 روز| 50گیگابایت
  152,567 ریال
 • تیک آف | 3 مگابیت | 50 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی | 50روز-پیشگامان- ایجاد اولیه
  321,550 ریال
 • تیک آف | 4 مگابیت | 170 گیگ بین الملل معادل 510 گیگ داخلی | 170روز- پیشگامان-ایجاد اولیه
  893,800 ریال
 • بسته 60گیگ -پیشگامان
  872,000 ریال
 • جت گام بهاری| 20 روز| 200گیگابایت
  311,740 ریال
 • تابستان ترابایتی | 16 مگابیت | 1500 گیگ بین الملل معادل 4500 گیگ داخلی | 6 ماهه همراه با 4500 گیگ ترافیک شبانه-پیشگامان-ایجاد اولیه
  3,128,300 ریال
 • تابستان ترابایتی | 16 مگابیت | 1500 گیگ بین الملل معادل 4500 گیگ داخلی | 6 ماهه همراه با 4500 گیگ ترافیک شبانه-پیشگامان-تمدیدی
  2,997,500 ریال
 • 16 مگ | 900 گیگ بین الملل معادل 2700گیگ داخلی | 3ماهه |پیشگامان-ایجاد اولیه
  1,765,800 ریال
 • نیمه تابستانه/16مگ/220گیگ ترافیک بین الملل معادل660گیگ ترافیک داخلی/3ماهه-پیشگامان-تمدیدی
  1,308,000 ریال
 • 1 مگابیت | 10 گیگ بین الملل معادل30 گیگ داخلی|1 ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  218,000 ریال
 • 2 مگابیت | 15 گیگ بین الملل معادل 45 گیگ داخلی |1 ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  272,500 ریال
 • 1 مگابیت | 10 گیگ بین الملل معادل30گیگ داخلی|1 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  348,800 ریال
 • 3 مگابیت | 30گیگ بین الملل معادل 90 گیگ داخلی |1 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  512,300 ریال
 • 1 مگابیت | 30 گیگ بین الملل معادل90 گیگ داخلی | 3ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  654,000 ریال
 • 2 مگابیت | 45 گیگ بین الملل معادل 135 گیگ داخلی | 3 ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  817,500 ریال
 • 3 مگابیت | 90 گیگ بین الملل معادل 270گیگ داخلی |3 ماهه-پیشگامان- تمدیدی- 0G رایگان
  1,144,500 ریال
 • 1 مگابیت | 30 گیگ بین الملل معادل90 گیگ داخلی | 3ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  784,800 ریال
 • 2 مگابیت | 45 گیگ بین الملل معادل 135 گیگ داخلی | 3 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  948,300 ریال
 • 3 مگابیت | 90 گیگ بین الملل معادل 270گیگ داخلی |3 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  1,275,300 ریال
 •  10 درصد تخفیف 2 مگابیت | 180 گیگ بین الملل معادل 540 گیگ داخلی | 12 ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  2,943,000 ریال
 • با 10 درصد تخفیف 3 مگابیت | 360 گیگ بین الملل معادل 1080 گیگ داخلی | 12 ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  4,120,200 ریال
 •  10 درصد تخفیف 2 مگابیت | 180 گیگ بین الملل معادل 540 گیگ داخلی | 12 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  3,073,800 ریال
 • با 10 درصد تخفیف 3 مگابیت | 360 گیگ بین الملل معادل 1080 گیگ داخلی | 12 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  4,251,000 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 3 مگابیت | 180 گیگ بین الملل معادل 540 گیگ داخلی | 6 ماهه-پیشگامان- تمدیدی
  2,174,550 ریال
 • با 5 درصد تخفیف 3 مگابیت | 180 گیگ بین الملل معادل 540گیگ داخلی | 6 ماهه- پیشگامان- ایجاد اولیه
  2,305,350 ریال
 • بسته حجمی 5گیگ ترافیک مازاد
  98,100 ریال
 • بسته حجمی 10گیگ ترافیک مازاد
  185,300 ریال
 • بسته حجمی 3 گیگ ترافیک مازاد
  65,400 ریال
 • بسته غیرحجمی 12گیگ ترافیک مازاد مصوبه266 new
  65,400 ریال
 • بسته غیرحجمی 20گیگ ترافیک مازاد مصوبه266 new-مخابرات
  103,550 ریال
 • بسته غیرحجمی 40گیگ ترافیک مازاد مصوبه266 new
  196,200 ریال
 • بسته غیرحجمی 200گیگ ترافیک مازاد مصوبه266 new
  926,500 ریال
 • بسته غیرحجمی 400گیگ ترافیک مازاد مصوبه266 new
  1,744,000 ریال
 • بسته غیرحجمی 80گیگ ترافیک مازاد مصوبه266 new
  381,500 ریال
 • 1 گیگ ترافیک مازاد استاندارد حجمی
  21,800 ریال
 • 2 گیگ ترافیک مازاد استانداردحجمی
  43,600 ریال
 • سرویس یکساله پیش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 100گیگnew
  2,310,800 ریال
 • سرویس شش ماهه پیش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 100گیگnew
  1,231,700 ریال
 • سرویس سه ماهه پیش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 100گیگnew
  632,200 ریال
 • بسته حجمی 50گیگ ترافیک مازاد -مخابرات
  926,500 ریال
 • بسته حجمی 100گیگ ترافیک مازاد -مخابرات
  1,853,000 ریال
 • سرویسadsl سه ماهه پیش پرداخت 4Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 240گیگnew
  1,253,500 ریال
 • سرویسadsl سه ماهه پیش پرداخت 8Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 360گیگnew
  1,580,500 ریال
 • سرویس adsl سه ماهه پیش پرداخت 16Mbpsمصرف منصفانه ماهیانه700گیگnew
  2,539,700 ریال
 • سرویسadsl شش ماهه پیش پرداخت 4Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 240گیگnew
  2,452,500 ریال
 • سرویسadsl شش ماهه پیش پرداخت 8Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 360گیگnew
  3,052,000 ریال
 • سرویس adsl شش ماهه پیش پرداخت 16Mbpsمصرف منصفانه ماهیانه700گیگnew
  4,905,000 ریال
 • سرویسadsl یکساله پیش پرداخت 4Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 240گیگnew
  4,578,000 ریال
 • سرویسadsl یکساله پیش پرداخت 8Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 360گیگnew
  5,722,500 ریال
 • سرویس adsl یکساله پیش پرداخت 16Mbpsمصرف منصفانه ماهیانه700گیگnew
  9,210,500 ریال
 • IP استاتیک- یک ماهه
  63,220 ریال
 • IP استاتیک- 2ماهه
  126,440 ریال
 • IP استاتیک- 3ماهه
  189,660 ریال
 • IP استاتیک- 4ماهه
  252,880 ریال
 • IP استاتیک- 5ماهه
  316,100 ریال
 • IP استاتیک- 6ماهه
  379,320 ریال
 • IP استاتیک- 7ماهه
  442,540 ریال
 • IP استاتیک- 8ماهه
  505,760 ریال
 • IP استاتیک- 9ماهه
  568,980 ریال
 • IP استاتیک- 10ماهه
  632,200 ریال
 • IP استاتیک- 11ماهه
  695,420 ریال
 • IP استاتیک- 12ماهه
  758,640 ریال
 • سرویس یکساله پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 160گیگnew
  2,877,600 ریال
 • سرویس یکساله پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 200گیگnew
  4,033,000 ریال
 • سرویس شش ماهه پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 160گیگnew
  1,526,000 ریال
 • سرویس شش ماهه پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 200گیگnew
  2,125,500 ریال
 • سرویس سه ماهه پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 160گیگnew
  795,700 ریال
 • سرویس سه ماهه پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 200 گیگnew
  1,090,000 ریال
 • غزال وفاداری 512Kbps -سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه40گیگ
  403,300 ریال
 • غزال وفاداری 512Kbps -شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه40گیگ
  763,000 ریال
 • غزال وفاداری 1Mbps-سه ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه100گیگ
  632,200 ریال
 • غزال وفاداری 2Mbps-سه ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ
  795,700 ریال
 • غزال وفاداری 4Mbps-سه ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ
  1,253,500 ریال
 • غزال وفاداری 8Mbps-سه ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ
  1,580,500 ریال
 • غزال وفاداری 1Mbps-شش ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه100گیگ
  1,231,700 ریال
 • غزال وفاداری 2Mbps-شش ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ
  1,526,000 ریال
 • غزال وفاداری 4Mbps-شش ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ
  2,452,500 ریال
 • غزال وفاداری 8Mbps-شش ماهه -پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ
  3,052,000 ریال
 • غزال وفاداری512Kbps-یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه40گیگ
  1,438,800 ریال
 • غزال وفاداری1Mbps-یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه100گیگ
  2,310,800 ریال
 • غزال فاداری2Mbps-یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ
  2,877,600 ریال
 • غزال وفاداری4Mbps-یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ
  4,578,000 ریال
 • غزال وفاداری8Mbps-یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ
  5,722,500 ریال
 • غزال 512Kbps یک-سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه100گیگ
  403,300 ریال
 • غزال 1Mbps دو -سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ
  632,200 ریال
 • غزال 2Mbps چهار -سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ
  795,700 ریال
 • غزال 512Kbps دو -شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ
  763,000 ریال
 • غزال 1Mbps چهار -شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ
  1,231,700 ریال
 • غزال 2Mbps هشت-شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ
  1,526,000 ریال
 • غزال 512Kbps دو -یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ
  1,438,800 ریال
 • غزال 1Mbps چهار -یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ
  2,310,800 ریال
 • غزال 2Mbps هشت-یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ
  2,877,600 ریال
 • IP استاتیک 1 ماهه -آسیاتک
  54,500 ریال
 • IP استاتیک 13 ماهه-آسیاتک
  708,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه 25 گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  267,050 ریال
 • اینترنت پرسرعت 1مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه 50گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  348,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت2مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه 80گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  403,300 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه 160گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  566,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت16مگابیت،غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه 800گیگ درماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  1,002,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه 80 گیگ در ماه )-آسیاتک-تمدیدی
  272,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت 1مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه 50 گیگ در ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  218,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه 25 گیگ در ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  136,250 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه 160گیگ در ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  436,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت16مگابیت،غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه 800گیگ درماه)-آسیاتک-تمدیدی
  872,000 ریال
 • نیم گیگ حجم مازاد(غیر حجمی)-آسیاتک
  5,450 ریال
 • نیم گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  10,900 ریال
 • یک گیگ حجم مازاد(غیر حجمی)-آسیاتک
  10,900 ریال
 • یک گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  21,800 ریال
 • سه گیگ حجم مازاد(غیر حجمی)-آسیاتک
  32,700 ریال
 • سه گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  65,400 ریال
 • شش گیگ حجم مازاد(غیر حجمی)-آسیاتک
  65,400 ریال
 • هشت گیگ حجم مازاد(غیر حجمی)-آسیاتک
  87,200 ریال
 • ده گیگ حجم مازاد(غیر حجمی)-آسیاتک
  109,000 ریال
 • شش گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  130,800 ریال
 • هشت گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  174,400 ریال
 • ده گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  218,000 ریال
 • بیست گیگ حجم مازاد(غیرحجمی)-آسیاتک
  218,000 ریال
 • سی گیگ حجم مازاد(غیرحجمی)-آسیاتک
  305,200 ریال
 • بیست گیگ حجم مازاد(حجمی)-آسیاتک
  436,000 ریال
 • پنجاه گیگ حجم مازاد(غیرحجمی)-آسیاتک
  468,700 ریال
 • صد گیگ حجم مازاد(غیرحجمی)-آسیاتک
  899,250 ریال
 • 50 گیگ حجم (ویژه سرویس های حجمی)
  937,400 ریال
 • بسته حجمی 30 گیگ -اسیاتک
  392,400 ریال
 • جشنواره اردیبهشتگان-اینترنت پرسرعت4مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه 100گیگ در6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  784,800 ریال
 • بسته حجمی 200 گیگ -اسیاتک
  3,052,000 ریال
 • بسته حجمی 500 گیگ -اسیاتک
  7,085,000 ریال
 • بسته غیر حجمی 200 گیگ -اسیاتک
  3,052,000 ریال
 • بسته غیر حجمی 500 گیگ -اسیاتک
  7,085,000 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه 4 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  2,614,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه 20 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  3,050,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه 50 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  3,813,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه 16 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  2,963,710 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه 64 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  3,922,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه 256گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  5,775,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه 32 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  3,432,410 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه 128 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  5,121,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه 512 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  8,391,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، یکساله 128 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  5,448,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، یکساله 512 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  10,026,910 ریال
 • اینترنت ثابت TD-LTE ، یکساله 1024 گیگ با سرعت تا 40 مگ -با مودم -آسیاتک
  12,751,910 ریال
 • بسته حجمی- اسیاتک 100 گیگ -جدید
  2,180,000 ریال
 • پروموشن پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 90 گیگ در 3 ماه)- آسیاتک-ایجاد اولیه
  588,600 ریال
 • پروموشن پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 90 گیگ در 3 ماه)- آسیاتک-تمدیدی
  457,800 ریال
 • بسته ترافیک سرعتی 160 گیگ، 30 روزه ( 2 تا 8 صبح) 2 مگ-آسیاتک
  81,750 ریال
 • بسته ترافیک سرعتی 480 گیگ، 90 روزه ( 2 تا 8 صبح) 2 مگ-آسیاتک
  245,250 ریال
 • بسته ترافیک سرعتی 960 گیگ، 180 روزه ( 2 تا 8 صبح) 2 مگ-آسیاتک
  490,500 ریال
 • پرووموشن غیر حجمی(Mini Traffic)512کیلو بایت-(با آستانه مصرف 24 گیگ در 6 ماه)- آسیاتک- ایجاد اولیه
  392,400 ریال
 • پرووموشن غیر حجمی(Mini Traffic)512کیلو بایت-(با آستانه مصرف 24 گیگ در 6 ماه)- آسیاتک- تمدیدی
  261,600 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 25 گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  321,550 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 25 گیگ در ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  190,750 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 50 گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  403,300 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 50 گیگ در ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  272,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت512 کیلوبیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 85گیگ در3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  539,550 ریال
 • اینترنت پرسرعت512 کیلوبیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 85گیگ در3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  408,750 ریال
 • اینترنت پرسرعت 1 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 175 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  784,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 1 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 175 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  654,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 280 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  948,300 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 280 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  817,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 85 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  703,050 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 85 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  572,250 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 540 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  1,438,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 540 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  1,308,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 175 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  948,300 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 175 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  817,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت 16 مگابیت، غیرحجمی(آستانه مصرف منصفانه 2600 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  2,746,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 16 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 2600 گیگ در 3 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  2,616,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 56 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  746,650 ریال
 • اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 56 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  615,850 ریال
 • اینترنت پرسرعت 1 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 90 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  1,111,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 1 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 90 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  981,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 112 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  1,357,050 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 112 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  1,226,250 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 157 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  1,847,550 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 157 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  1,716,750 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 180 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  2,092,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 180 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  1,962,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 3200 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  3,237,300 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 3200 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  3,106,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت 16 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 360 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  4,054,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 16 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 360 گیگ در 6 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  3,924,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 75 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  948,300 ریال
 • اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 75 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  817,500 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 150 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  1,765,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 2 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 150 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  1,635,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 210 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  2,419,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 3 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 210 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  2,289,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 240 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  2,746,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 4 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 240 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  2,616,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 4500 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  6,016,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 8 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 4500 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  5,886,000 ریال
 • اینترنت پرسرعت 16 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 480 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  5,362,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت 16 مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 480 گیگ در 12 ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  5,232,000 ریال
 • بسته ترافیک سرعتی 50 گیگ، 7 روزه ( 2 تا 11 صبح) 2 مگ-غیر حجمی-آسیاتک
  43,600 ریال
 • اینترنت پرسرعت8مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 400گیگ در ماه)-آسیاتک-ایجاد اولیه
  675,800 ریال
 • اینترنت پرسرعت8مگابیت، غیرحجمی (آستانه مصرف منصفانه 400گیگ در ماه)-آسیاتک-تمدیدی
  545,000 ریال